ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
   
   
 
ลงทะเบียนสภ.เมืองอุบลราชธานี เว็บไซต์ : muang.ubonratchathani.police.go.th
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-254621 Fax : 045-254620

สภ.วารินชำราบ เว็บไซต์ : policewarin.go.th
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-321215 Fax : 045-322514

สภ.ห้วยขะยุง เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-431091 Fax : 045-431091

สภ.เดชอุดม เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-361161 Fax : 045-282638

สภ.พิบูลมังสาหาร เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-441153 Fax : 045-441173

สภ.นาโพธิ์(พิบูล) เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-384033 Fax : 045-384033

สภ.เขมราฐ เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-491175 Fax : 045-491176

สภ.ม่วงเฒ่า เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-219072 Fax : 045-219072

สภ.เขื่องใน เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-391127 Fax : 045-391127

สภ.ตระการพืชผล เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-481728 Fax : 045-481204

สภ.โคกจาน เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-296053 Fax : 045-296102

สภ.โนนกุง เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-862421,087-873-8188 Fax : 045-862422

สภ.ม่วงสามสิบ เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-489126 Fax : 045-489126

สภ.บุณฑริก เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-201224 Fax : 045-376148

สภ.ห้วยข่า เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-868225 Fax : 045-868222

สภ.นาโพธิ์(บุณฑริก) เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-870228 Fax : 045-870228

สภ.ศรีเมืองใหม่ เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-399081 Fax : 045-399081

สภ.เอือดใหญ่ เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045900424 Fax : 045-346045

สภ.หนามแท่ง เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-381025 Fax : 045-381025

สภ.น้ำยืน เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-371107 Fax : 045-371107

สภ.โขงเจียม เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-351023 Fax : 045-351023

สภ.นาจะหลวย เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-379107 Fax : 045-379107

สภ.กุดข้าวปุ้น เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-484023 Fax : 045-484023

สภ.ตาลสุม เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-427022 Fax : 045-427022

สภ.โพธิ์ไทร เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-496040 Fax : 045-496203

สภ.สำโรง เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-303102 Fax : 045-303030

สภ.สิรินธร เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-366188 Fax : 045-366188

สภ.ช่องเม็ก เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-485015 Fax : 045-476072

สภ.คันไร่ เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-849217 Fax : 045-849217

สภ.ดอนมดแดง เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-308022 Fax : 045-308022

สภ.ทุ่งศรีอุดม เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-307000 Fax : 045-307165

สภ.นาเยีย เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-306000 Fax : 045-306000

สภ.เหล่าเสือโก้ก เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-304122 Fax : 045-304122

สภ.นาตาล เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-305085 Fax : 045-305085

สภ.สว่างวีระวงศ์ เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-202183 Fax : 045-202183

สภ.น้ำขุ่น เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045- 864656 Fax : 045- 864656

กองกำกับการสืบสวน เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-254713 Fax : 045-254233

กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี เว็บไซต์ :
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-245353 Fax : 045-244233

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน
หน่วยงานในสังกัด
ผู้บังคับบัญชา
ติดต่อเรา

บริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด

เว็บไซต์แนะนำ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๓
กองสารนิเทศ ตร.
ข้อมูลสถิติคดีอาญา

อื่นๆ

แผนผังเว็บไซต์
Facebook
ผู้ดูแลระบบ