หมายเลขโทรศัพท์ สภ.ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี (Click)

 

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
โทร : 191
โทร : 045-244002

 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
ถนน สรรพสิทธ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด อุบลราชธานี 34000

   

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
งาน ๗ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-245345
อีเมล : ubonpoliceq51@hotmail.com

   
   


สงวนลิขสิทธิ์ งาน ๗ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี