พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค
ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

พ.ต.อ.ธเนศ เทพสุด
รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

พ.ต.อ.ธรรมจักร คงมงคล
รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ หัดกล้า
รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

พ.ต.อ.ชัชวาลย์ แก้วจันดี
รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

พ.ต.อ.ศิราเมษฐ์ ธานินพิทักษ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี
สงวนลิขสิทธิ์ งาน ๗ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี