พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค
ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

พ.ต.อ.ธรรมจักร คงมงคล
รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ หัดกล้า
รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

พ.ต.อ.นิพล บุญเกิด
รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

พ.ต.อ.ชัชวาลย์ แก้วจันดี
รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ
รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี


สงวนลิขสิทธิ์ งาน ๗ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี