21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่. 21 ก.พ. 2561 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.๓/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผบก.ภ.จว.อุบลราชธาน ร่วมประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.อุบลราชธานี โดยมี พ.ต.อ.ธรรมจักร คงมงคล รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี , พ.ต.อ.สหรัฐ ประสงค์นิจกิจ รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี , พ.ต.อ.สามารถ แก้วเนตร รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ หัดกล้า รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.อ.ศิราเมษฐ์ ธานินพิทักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี /ผกก.สืบสวนฯ/ผกก.ฝอ.ภ.จว.อบ./หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.อุบลราชธานี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ภ.จว.อุบลราชธานี

21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.๓/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3 , พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว (รุ่นที่ 3) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว เข้าอบรม

21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 21 ก.พ. 61 เวลา 08.45 น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.๓/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.อนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ, พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงษ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, พล.ต.ต.ถวาย บูรณรักษ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ, พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๓ รุ่นที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 08.10 น. พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ถวาย บูรณรักษ์ ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ นำข้าราชการตำรวจ ในสังกัดต้อนรับ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 พร้อมคณะ ณ หน่วยบินตำรวจ ตชด.22

อ่านทั้งหมด ...

โครงการปักกลด
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-25
คู่มือแบบฝึกพระราชทาน
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-15

แอปพลิเคชัน Police i lert u (IOS)
วันที่เผยแพร่ : 2017-04-26
แอปพลิเคชั่น Police i lert u (Android)
วันที่เผยแพร่ : 2017-04-26
ภาษาอาเซียน (Asean Languages)
วันที่เผยแพร่ : 2015-08-04

สงวนลิขสิทธิ์ งาน ๗ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี